Saker att göra om du anländer vid en olycka

Att veta hur man ska agera vid en olyckshändelse är kunskap som alla bör ha. Inte nog med att du kan ha chansen att rädda ett liv, det kommer även hjälpa dig att hålla dig lugn och inte få panik. Här tittar vi på de steg som du bör ta om du någonsin anländer där en olycka har hänt.

Få en överblick

Försök först att får en överblick över situationen. Ju fler som är inblandade och desto större område som är drabbat desto svårare kan detta vara. Men det kan fortfarande vara bra information att försöka ta in innan du gör något annat. Titta efter vad exakt som har hänt, hur många skadade som är inblandade, om det fortfarande finns eventuella risker som du måste ta hänsyn till och om några andra i närheten också kan hjälpa till.

Prioritera rätt

Försök se vad som är mest akut. Det kan vara att få bort skadade personer för eventuell pågående fara, som en brand. Men tänk på att endast flytta skadade personer om det är absolut nödvändigt och då mycket försiktigt så inte yttre eller invärtes skador löper risk att förvärras. Eller så kan det vara att bara hjälpa de som är drabbade.

Larma 112

Så snart som möjligt bör du även larma 112 om ingen annan på plats redan gjort detta. Larmoperatören kommer ställa viktiga frågor du måste kunna svara på, som vilken typ av olycka det handlar om, var den har inträffat, hur många skadade det är på plats och om det finns några faror i närområdet.

Hjälpa skadade

Att hjälpa de skadade ska göras utifrån akuthjälpens ABC:

  • A – Andning
  • B – Blödning
  • C – Chock

Personer som inte andas eller bara har svårigheter att få luft är oftast mest akut och hjälps genom att försöka skapa fria luftvägar. Handlar de exempelvis om plötsligt hjärtstillestånd kan en hjärtstartare behövas för att rädda personens liv. Du kan läsa mer om dessa på webbplatsen HLR Hjälpen. Om räddningspersonal fortfarande är en bra bit bort är det möjligt att du kan få tag på en och hjälpa personen i fråga. Det finns ett nationellt register över hjärtstartare som du kan använda dig av för att veta om du snabbare kan få tag på en än att vänta på ambulansen.