För dig som arbetar inom vården

För anställda inom vården är det viktigt att kunna visa vem du är. Det gäller på sjukhus där det finns mycket vårdpersonal och du inte vet vem som är vem som patient. Det gäller även inom hemtjänsten eftersom somliga brukare kan få besök av många olika personer varje vecka. Då är det viktigt för brukaren att veta vem det är som kommer och att personen verkligen är från hemtjänsten. Lösningen på det är att du har en namnskylt så att du kan visa vad du arbetar med.

Extra personal behövs på grund av pandemin

Just nu söker man extra personal inom vården på grund av pandemin förorsakad av Covid19. I första hand söker man de som redan har en vårdutbildning men som kanske gått andra vägar under sin yrkeskarriär. Man söker även personal som är vana vid att arbeta med människor som till exempel förskolelärare, flygvärdinnor och liknande.

Bli en hjälte i samhället

Har du ingen utbildning inom vård behövs du ändå som exempelvis vårdbiträde. Ett vårdbiträde arbetar inte med den medicinska vården men sköter vardagssysslor och assisterar den övriga personalen så att de ska ha tid att sköta sina medicinska uppgifter.