Olika slags medicin

Det finns förstås olika typer av medicin. För den som vill fokusera på mer naturliga läkemedel så är detta möjligt. Det finns idag ett flertal växtbaserade läkemedel som då innehåller mineraler, salter, djurdelar och bakteriekulturer. Det är även läkemedelsverket som kontrollerar denna typ av medicin, för att naturläkemedel ska vara godkända att inta och säljas i Sverige krävs det att kraven som är grundläggande är uppfyllda. Naturläkemedel innehåller växter, alger, svampar, lavar eller växtdelar. Det kan vara hela eller delade. Naturläkemedel kan ofta betraktas som ofarliga just på grund av att innehållet är taget från naturen, men så behöver fallet inte vara utan det är mycket vanligt med exempelvis allergier.

Det finns teoretisk medicin samt praktisk medicin. Den teoretiska medicinen handlar främst om kroppen och sjukdomars uppkomst och botemedel till dessa. Medan praktisk medicin är den typ av medicin där det sker en kontakt med patienten. Det kan handla om exempelvis kirurgi, gynekologi och mycket annat.

Medicin är något som använts länge på olika sätt, det är på grund av medicinen som det idag sker mindre dödsfall för sjukdomar som anses vara vanliga, exempelvis lunginflammation. Utan medicin hade människor fortfarande avlidit av sjukdomar som idag inte anses vara allvarliga. Medicin utvecklas hela tiden och forskning pågår ständigt för att nya mediciner ska framtas. Receptbelagd medicin ordineras av läkare och då ska patienten även följa de restriktioner som är avsett. Det är viktigt att ta den dos som läkaren har ordinerat för att inte medicinen ska missbrukas eller inte ge den effekt som önskas.