Till dig som utbildat dig inom vården

Har du tagit dig igenom en utbildning inom vården, grattis, du kan nu se fram emot en spännande tid. Med en utbildning inom vården kommer en lång rad möjligheter och du kommer inte att drabbas av arbetsbrist. Vårdyrket är verkligen ett framtidsyrke.

Ett viktigt arbete

Du har valt ett viktigt yrke. Du kommer att möta människor i alla livets faser och finnas till stöd i deras svåraste stunder. Du kommer också att vara med och dela deras glädje när livet vänder till det bättre. Människor som arbetar inom vården behöver vara av ett särskilt virke. Arbetet kan vara både tungt och stressigt men också omväxlande och spännande. Många har den senaste tiden lockats av yrket och av möjligheten att göra gott för samhället.

Visa vem du är

När du arbetar inom vården kommer du med all säkerhet att möta många människor. Oavsett om du arbetar inom sjukvården eller hemtjänsten ingår möten med flera olika patienter, kollegor och anhöriga. En namnskylt som visar vem du är och vilken yrkestitel du har kommer att underlätta i alla dessa möten. En namnskylt som du själv designat kan också berätta något om vem du är som person, surfa hit och välj något passande.