Vården i framtiden

Vad kan vi se för tendenser inom vården idag? Hur ser framtidens vård ut hos oss och i världen? Vad händer med välfärden? Det finns många frågor och funderingar med tanke på hur världen ser ut idag.

Massanställningar

Inom en snart framtid kommer Sverige behöva rekrytera många till vården då det kommer att bli brist på sjuksköterskor, läkare, psykologer, undersköterskors, personal inom äldreomsorg och hemtjänst, personliga assistenter, sjukgymnaster med flera. Som trenden visar just nu väljer många examinerade inom vården att vända sig till bemanningsföretag för att hitta attraktiva anställningar och vikariat. Många väljer denna mer osäkra anställningsform eftersom de får ombytliga arbetsuppgifter och bättre betalt.

Staten måste göra vården med lockande för människor och så är inte fallet idag. Många blir utbrända, jobbar mycket övertid, sliter ut kropparna och får dåligt betalt. Allt detta leder till att allt fler överger sina arbeten och skaffar nya jobb inom en annan sektor.

Automatiseringar

Vi kommer att se allt fler ingrepp och besök som är helt automatiserade. Vi har redan börjat med att träffa läkaren över webbkamera istället för på vårdcentralen. Nästa steg blir maskiner som kan ta blodprov och ger snabba analyssvar, bärhjälp av sjuka med maskiner och kirurgi med hjälp av robotarmar. Ju fler steg som kan göras av maskiner, desto mer tid för personalen att prata med patienten och göra de viktiga undersökningarna.

Stamceller

En av de viktigaste forskningsgrenarna idag är inom stamceller. Dessa oprogrammerade celler som vi redan har i kroppen kan programmeras att bli vilka celler som helst. Det kan i sin tur användas för att bota sjukdomar, läka skador och i kontrollerade miljöer kan man till och med odla organ och lemmar. Om forskare kan ta kontroll över stamcellerna och använda dem effektivt, kan många sjukdomar och funktionsnedsättningar förhindras eller åtminstone lindras. Men framtiden är fortfarande en bit bort, det krävs mycket forskning och flera studier innan en sådan radikal metod kan tas i bruk för allmänhetens bästa.